Tóc Tiên trên Elle 2016 và show Moschino 2018: Thời trang cũng chỉ lặp lại thôi mà!

Tóc Tiên trên Elle 2016 và show Moschino 2018: Thời trang cũng chỉ lặp lại thôi mà!

Một ý tưởng từ gần 100 năm trước nay đã được nhà mốt Moschino cho "lên sàn" trước sự ngỡ ngàng của giới mộ điệu.Một ý tưởng từ gần 100 năm trước nay đã được nhà mốt Moschino cho "lên sàn" trước sự ngỡ ngàng của giới mộ điệu.

Nguồn : http://kenh14.vn/tu-ban-phac-thao-1920-den-toc-tien-tren-elle-2016-va-show-moschino-2018-thoi-trang-cung-chi-lap-lai-thoi-ma-20170922124443367.chn